"Uvjeti tla i klime vinogradarskog područja u mnogočemu uvjetuju organoleptičke karakteristike grožđa, samim time i vina.

Na području Korenika presudnu ulogu ima crveno tlo kojeg karakterizira vapnenasti bijeli kamen, utjecaj mora, guste šume sa stoljetnim hrastovima te bogata fauna. To sve čini pejzaž Korenika u Istri. Žamor traktora, zveckanje škara u vinogradu, pjev vinogradara, zvižduk bure koja puše kroz redove - sve su to zvukovi ciklusa godišnjih doba.

Karakteristična voćna vina s iznimnom strukturalnom ravnotežom izražaj su ovoga terroirea, isto kao što su to ljudi koji ovu zemlju obrađuju. Ponizni ali odlučni, ljudi ispred svog vremena, ljudi koji znaju slušati starije, koji su shvatili da vladati prirodom znači biti joj poslušan..."

Aldo Venco, enolog